lean marketing Archive

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się zmiany w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. lean płyty Najistotniejszym celem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie form działania lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki [&hellip

Read More...