produkty do lean

By

Kwiecień 30, 2014Bez kategoriiNo comments

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się zmiany w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. lean płyty Najistotniejszym celem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie form działania lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które czynności są niepotrzebne dla firmy.